Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 12.05.2020

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.goplant.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 1.

Postanowienia ogólne.
1. Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: Future Foods z siedzibą w Warszawie (02-472) przy ul. Śląskiej 32/6.
2. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami: NIP: 1181483869, REGON: 140829684
3. Numer rachunku bankowego: 03 1140 2004 0000 3402 7849 6619
4. Adres do korespondencji i przesyłek: Future Foods, ul. Śląska 32/6, 02-472 Warszawa.
5. Dane do kontaktu: tel. +48 607 759 480
6. Zakres działalności – sprzedaż artykułów spozywczych pod marką Goplant
7. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Goplant jest wypełnienie przez Klienta formularza
zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym
Regulaminie i zamówieniu.
8. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Goplant jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Oferta

1. Towary oferowane w Sklepie Goplant są produktami świeżymi, wymagającymi przechowywania w warunkach chłodzonych.
2. Sklep Goplant może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.
3. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy
4. Oferta Sklepu Goplant obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zamówienia
1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Goplant jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez
wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi
zawartych na stronach internetowych Sklepu Goplant
2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.
3. Klient, który zarejestruje konto w Sklepie Goplant ma prawo do usunięcia konta i wyrejestrowania się ze Sklepu Goplant w dowolnym momencie.

4. Klient po złożeniu Zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Goplant dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem Goplant.
6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dnipowszednie po godzinie 14-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego

Sprzedawcy.
8. Sklep Goplant zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie polegających na niewłaściwych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

4. Płatności
1. Cenę należną Sklepowi Goplant wraz z innymi należnymi opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie

Goplant:
a. płatność online za pomocą systemu PayNow, prowadzącym działalność pod adresem www.paynow.pl
b. przedpłata przelewem na konto bankowe o numerze 03 1140 2004 0000 3402 7849 6619
c. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Mbank
2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 4.2 wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu Goplant, zamówienie zostanie anulowane.
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Wysyłka
1. Zamówione towary są dostarczane w opakowaniu styropianowym, utrzymującym w czasie transportu właściwą temperaturę produktów, w poniższy sposób:
Wysyłamy produkty w każdą środę z pomocą Kurier DPD
2. Koszty dostawy wynoszą:
Kurier – 15 zł

3. Odbiór osobisty możliwy jedynie po wcześniejszym umówieniu z ulicy Staropolskiej 4, 03-289 Warszawa
4. Sklep Goplant dołącza rachunek do zamówienia w formie pliku PDF wysyłanego na adres email zamawiającego w dniu wysyłki zamówienia.
5. Sklep Goplant nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sklepu Goplant lub nieodebrania przesyłki w wyznaczonym terminie.
6. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.
7. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.
8. Pomóżcie nam minimalizować ilość odpadów poprzez odsyłanie nam styropianowych pudełek.
Zasada jest prosta: zbierz 6 sztuk, zapakuj je w karton i napisz nam o tym, a przyślemy po nie kuriera!

6. Zwroty
1. Produkty Goplant z racji na ich charakter oraz termin przydatności do spożycia, nie podlegają zwrotom.

7. Reklamacje.
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Goplant objęte są gwarancją producenta. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty wydania mu towaru.
2. Aby skorzystać z prawa reklamacji, Klient powinien poinformować Sklep Goplant wysyłając maila na adres: kontakt@future-foods.pl
3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep Goplant zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Goplant towary do wyboru.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

8. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Future Foods, ul. Śląska 32/6, 02-472 Warszawa
2. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie / wymianie / reklamacji towaru. (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
3. Sklep Goplant na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3 powyżej jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia.
5. Klient ma prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e- mail kontakt@future-foods.pl.pl
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej www.goplant.pl